Lid worden:
Wilt u lid worden van de Gos d’Atura Club Nederland, dan kunt u hier een inschrijfformulier downloaden.

inschrijfformulier

De contributie voor het lidmaatschap van de Gos d’Atura Català Club Nederland bedraagt voor leden
€ 27,50 per jaar + eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. Voor gezinsleden bedraagt de contributie € 8,00
(géén inschrijfgeld). Voor leden in het buitenland bedraagt de contributie € 30,00 + eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. Indien men zich na 1 juli als lid inschrijft, betaalt men contributie voor een half jaar,
zijnde € 13,75 + € 5,00 inschrijfgeld voor leden en voor gezinsleden € 4,00 (géén inschrijfgeld).
De aanmelding als lid/gezinslid is pas definitief, wanneer er geen bericht van bezwaar is
binnengekomen tegen het aangemelde aspirantlid/-gezinslid na publicatie in het clubblad van de
Gos d’Atura Català Club Nederland. Bij inschrijving ontvangt u de statuten en het huishoudelijk reglement, waarin o.a. de bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap en de contributiebetaling
zijn vastgelegd.
De contributie dient na ontvangst van de factuur zo spoedig mogelijk te worden voldaan.


Betalingen vanuit het buitenland: ook o.v.v.
IBAN: NL52INGB0007908367
BIC : INGBNL2A


Wilt u zo vriendelijk zijn adreswijzigingen, maar vooral ook e-mailadreswijzigingen door te geven.
Dit kan via een mail aan de: ledenadministratie via
contacformulier