Aanmeldingsformulier voor een voorgenomen dekking.

U kunt gebruikmaken van onderstaand formulier voor het aanmelden van uw voornemen uw teef te laten dekken. In dat geval dient u separaat kopieën van stambomen, HD-resultaten en tentoonstellingsresultaten op te sturen naar de fokbegeleiding:

Fokbegeleiding
Roel van Veen
Punterdiep 7
8032 TR Zwolle

Neem contact op via het contacformulier

U kunt het formulier downloaden en tezamen met de bedoelde kopieën naar bovengenoemd adres opsturen.